rezerwacja teatime

Bilety wstępu na pola w Mikołowie i Bytomiu w ramach porozumienia / 04.10.2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z zawarciem porozumienia między śląskimi klubami golfowymi, prosimy o pobieranie biletów wstępu na pola w Mikołowie oraz Bytomiu w recepcji Naszego Klubu. W sytuacji kiedy członkowie ŚKG mają zamiar zagrać na w/w polach, konieczne jest pobranie wejściówki oraz okazanie jej pracownikom przed rozpoczęciem rundy.