Jak zostać członkiem ŚKG? Ile to kosztuje?


Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, opłacić wpisowe (płatne tylko raz przy zapisywaniu się do Klubu) i odpowiednią część składki rocznej, aby móc przez cały sezon bezpłatnie korzystać z pola Śląskiego Klubu Golfowego. W następnych latach płaci się tylko składkę roczną.
Warto tu dodać, że członkostwo w ŚKG upoważnia również do znacznych zniżek na polach, z którymi mamy zawarte umowy partnerskie. Wykaz pól partnerskich i wielkość zniżek można sprawdzić pod banerem "Pola partnerskie".
Deklarację można pobrać z naszej strony www.skgolf.pl klikając w zakładkę "Klub/Dokumenty do pobrania" lub otrzymać ją w recepcji Klubu. Wypełnioną deklarację należy złożyć w recepcji lub przesłać mailem na adres biuro@skgolf.pl.
Wpisowe, które jeszcze w roku 2012 wynosiło 4600 zł (8000 zł dla małżeństw) zostało obniżone do poziomu 2500 zł (3500 zł dla małżeństw). By uniknąć zbyt dużego obciążenia finansowego osób zapisujących się do Klubu, które w pierwszym roku mają obowiązek zapłacenia wpisowego, Zarząd ustalił, że osoby te płacą tylko część składki rocznej. Np., jeśli ktoś zapisuje się do Klubu pod koniec kwietnia i grał będzie od 1 maja, to płaci tylko za 11 miesięcy. Pełna wartość składki rocznej dzielona jest przez 12 i mnożona przez ilość miesięcy pozostających do końca sezonu. Sezon golfowy zaczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca.