Historia Śląskiego Klubu Golfowego

Misją Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich jest umożliwienie uprawiania na Śląsku gry w golfa oraz popularyzacji tego sportu. Inicjatorami powstania Klubu byli Marian Kupka, Antoni Wala i Mieczysław Hojda. Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskano 16 listopada 1994 roku. Kadrę instruktorską tworzyli Antoni Wala, Stefan Szostak i Robert Szwarc - zawodnicy byłej sekcji golfowej klubu "Start" Katowice. Swoje "szlify golfowe" uzyskali w czeskim klubie golfowym pod Ostrawą.

 

Pole golfowe w Siemianowicach Śląskich budowano etapami w miarę pozyskiwania środków finansowych. Pierwsze cztery tory gry otwarto 7 czerwca 1997 roku. Inaugurujące uderzenie golfowe wykonali ówczesna minister Barbara Blida i wojewoda Eugeniusz Ciszak. 22 czerwca 1997 roku zorganizowano piewszy "Turniej Prezydentów Miast Śląskich", który wygrał Marek Kopel - prezydent Chorzowa.

 

15 sierpnia 1998 roku na polu golfowym odbył się pierwszy duży piknik zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. 26 września 1998 roku kanclerz Loży Katowickiej BCC - Eugeniusz Budniok wybrał pole golfowe na miejsce "Gali BCC", zorganizowanej pod hasłem "Pomóżmy Śląskowi Razem". Od tej pory spotkania golfowe członków BCC stały się tradycją. Pikniki golfowe organizują również członkowie Regionalnego Centrum Biznesu oraz Klubu Kapitału Śląskiego, którego w tym czasie prezesem był Michał Goli - członek ŚKG.

 

Budowę 9-cio dołkowego pola ukończono głównie dzięki grantowi pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Od lutego 2001 roku ŚKG jest zrzeszony w Polskim Związku Golfa.

 

W 2002r. ukończono budowę domku klubowego, przy wydatnej pomocy części członków Klubu. 15 maja 2002 roku pole było miejscem zakończenia "Międzynarodowego Seminarium Ekologicznego", połączonego z "Turniejem Prezydentów Bratnich Miast".

 

23 i 24 sierpnia 2002 roku zorganizowano I Otwarte Mistrzostwa Śląska, które od tej pory odbywają się co roku, ostatnio w ramach Mistrzostw Regionów pod egidą PZG.

 

Jesienią 2002r. obsiane zostały trawą kolejne trzy tory gry.

 

Najważniejszą inwestycją roku 2003 było przeprowadzenie nawodnienia greenów na polu golfowym, oraz na przygotowanej do rozbudowy nowej części.

 

2004 rok to rozpoczęcie rozbudowy pola z Par 31 na Par 36 i powiększenie terenu z 12 do 17 hektarów. Wzbogacono również park maszynowy o specjalistyczne maszyny, zmodyfikowano recepcję i rozbudowano zaplecze.

 

W 2005 roku oddano do użytku trzy nowe tory gry i putting green. Od tego roku funkcjonuje również na terenie Śląskiego Klubu Golfowego sklep golfowy.

 

Jesienią 2006 roku rozpoczęto prace związane z powiększeniem terenu pola golfowego do rozmiarów pełnowymiarowego pola, 18-to dołkowego, Par 72, o powierzchni łączniej powyżej 40 hektarów.

 

VI Otwarte Mistrzostwa Śląska we wrześniu 2007 roku zagraliśmy na osiemnastodołkowym Polu Golfowym Śląskiego Klubu Golfowego.