W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Członków ŚKG (25.04.2024) udostępniamy Państwu do wglądu w Recepcji następujące dokumenty: Bilans, RZiS i Informację dodatkową za rok 2023 oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu ŚKG.