rezerwacja teatime

Cennik

GREEN FEE / 18 HOLE

GREEN FEE / 18 HOLE

Poniedziałki - 140 zł / os

Od wtorku do piątku do godz 14 - 160 zł / os

Piątek od godz 14, sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 220 zł / os

Młodzież ucząca się do lat 25 - 50% zniżki. Zniżka nie dotyczy turniejów.

Juniorzy (członkowie PZG) do lat 18 - bezpłatnie robocze pon.- czw., w pozostałe dni 50% zniżki. Zniżka nie dotyczy turniejów.

FLIGHT 4 OSOBOWY - gra czterech płacisz za trzech)* rabaty się nie sumują

Poniedziałek - 420 zł

Wtorek do piątek do godziny 14 - 480 zł

Piątek od 14 , sobota , niedziela i święta - 660 zł

GREEN FEE / 18 HOLE - dla Seniorów (członków ŚKG) z pakietu A

  1. Piątek od 14 , sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 100 zł / os
  2. Udział w turniejach na zasadach jak członek ŚKG.

GREEN FEE / 9 HOLE

GREEN FEE / 9 HOLE

Od poniedziałku do piątku do godz. 14 - 100 zł / os

Piątek od godz. 14, sobota, niedziela i dni świąteczne lub dni wolne od pracy (tzw. długie weekendy) - 150 zł / os

Młodzież ucząca się do lat 25 - 50% zniżki. Zniżka nie dotyczy turniejów.

GREEN FEE / 9 HOLE - dla Seniorów (członków ŚKG) z pakietu A

  1. Piątek od 14 , sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 70 zł / os
GREEN FEE CAŁODZIENNE

GREEN FEE CAŁODZIENNE

Dni robocze - 230 zł / os

Sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 320 zł / os

Młodzież ucząca się do lat 25 - 50% zniżki. Zniżka nie dotyczy turniejów.

PIŁKI - DRIVING RANGE

PIŁKI - DRIVING RANGE

Kody jednorazowe ważne do końca dnia.

Koszyk 24 piłki S (small) - 10 zł - 2 kredyty

Koszyk 36 piłek M (medium) - 14 zł - 3 kredyty

Koszyk 48 piłek L (large) - 18 zł - 4 kredyty

Karta zbliżeniowa: członkowie 0,00 zł., ponowne wydanie [zagubiona 100 zł.]

Ceny pakietów na karcie zbliżeniowej:

Pakiet 10 kredytów - 30 zł

Pakiet 15 kredytów - 45 zł

Pakiet 30 kredytów - 80 zł

Pakiet 60 kredytów - 150 zł

Pakiet 100 kredytów - 240 zł

Pakiet 200 kredytów - 450 zł

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Kij - 10 zł

Zestaw 6 dowolnych kijów z torbą - 50 zł

Komplet kijów z torbą - 70 zł

Młodzież ucząca się - 50 % zniżki na powyższy sprzęt

Wózek golfowy - 15 zł

Wózek samojezdny [ melex] - ceny dla gości pola ŚKG

Wózek samojezdny [ melex] w dni powszednie (9 dołków, max. 2,5 godz.) - 70 zł

Wózek samojezdny [ melex] w dni powszednie (18 dołków, max. 5 godz.) - 100 zł

Wózek samojezdny [ melex] w weekendy, święta i dni turniejowe lub wolne od pracy - 120 zł

Wózek samojezdny [ melex] - ceny dla członków ŚKG

1. Wózek samojezdny [ melex] w dni powszednie (9 dołków, max. 2,5 godz.) - 60 zł

2. Wózek samojezdny [ melex ] w dni powszednie (18 dołków, max. 5 godz.) - 90 zł

3. Wózek samojezdny [ melex ] w weekendy, święta i dni turniejowe lub wolne od pracy - 110 zł

Pakiety Melex A i B [ opłacane z góry ] dla członków ŚKG

Pakiety Melex A - 5 razy - 450 zł. , Pakiety Melex B - 10 razy 750 zł.

NAUKA GRY W GOLFA

Cennik pod sliderem "Akademia Golfa ŚKG" na stronie głównej w dziale "Polecamy"

CZŁONKOWSKA OPŁATA WPISOWA

CZŁONKOWSKA OPŁATA WPISOWA

Jest to jednorazowa opłata, pobierana przy zapisywaniu się do stowarzyszenia ŚKG.

1. Opłata indywidualna – 2 700 zł

2. Opłata rodzinna* [ zgodnie z definicją Składka Rodzinna] – 4 000 zł

SKŁADKA ROCZNA

SKŁADKA ROCZNA

przy wpłacie do dnia 31-03-2021

Składka indywidualna dla członków stowarzyszenia - 2.050 zł

Składka rodzinna* dla członków stowarzyszenia - 3.400 zł

przy wpłacie po 31-03-2021

Składka indywidualna dla członków stowarzyszenia - 2.150 zł

Składka rodzinna* dla członków stowarzyszenia - 3.500 zł

*Składka rodzinna - dotyczy wyłącznie; 1. małżonków, 2. osoby pozostające w związku pozamałżeńskim. Osoby wymienione w pkt 2 mogą skorzystać z opłacenia składki rocznej pod warunkiem złożenia oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Małżonek/ka osoby zwolnionej z płacenia składek (członek honorowy lub członek obecnego zarządu) płaci 1/2 składki rodzinnej

Składka Seniorska** [ pakiet A i B ] przy wpłacie do 31.03.2021

SENIOR [ pakiet A ] - dla członków stowarzyszenia uprawniająca do gry od poniedziałku do piątku do godziny 14 - 1.200 zł

SENIOR [ pakiet B ] - dla członków stowarzyszenia uprawniająca do gry w tygodniu i w piątek od 14 , sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 1.700 zł

Składka Seniorska** [ pakiet A i B ] przy wpłacie po 31.03.2021

SENIOR [ pakiet A ] - dla członków stowarzyszenia uprawniająca do gry od poniedziałku do piątku do godziny 14 - 1.400 zł

SENIOR [ pakiet B ] - dla członków stowarzyszenia uprawniająca do gry w tygodniu i w piątek od 14 , sobota, niedziela i dni świąteczne lub inne dni wolne od pracy (np. tzw. długie weekendy) - 1.800 zł

** Składka Seniorska A i B - Dotyczy mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat do dnia 1 stycznia 2021r. oraz kobiet, które ukończyły 60 lat do dnia 1 stycznia 2021r.

Składka młodzieżowa - Dotyczy osób, które nie ukończyły 25 lat do dnia 1 stycznia 2021r.

Składka juniorska - Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat do dnia 1 stycznia 2021r.

Sposób wyliczania składki rocznej [ indywidualnej, rodzinnej, seniorskiej, młodzieżowej ] dla nowych członków stowarzyszenia zapisujących się po 30 czerwca:

(składka roczna / 12) * ilość pełnych miesięcy pozostałych do końca marca 2022 roku.

Ten sposób wyliczania składki rocznej dotyczy wyłącznie osób opłacających w 2021 roku wpisowe.


Składka "bierna" (bez prawa do bezpłatnej gry na polu ) - 400 zł

CZŁONKOSTWO TYMCZASOWE

Opłata Roczna przy wpłacie do dnia 30-06-2021

1. Opłata roczna imienna - 3.100 zł

2. Opłata roczna dla firm GOLD GOLF BUSINESS CARD - 6.000 zł/szt

Sposób wyliczania składki rocznej [ imiennej i firmowej ] wykupionej po 30 czerwca:

(składka roczna / 12) * ilość pełnych miesięcy pozostałych do końca marca 2022 roku.


Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca na konto ŚKG w banku ING:
nr rach. 88 1050 1357 1000 0010 0156 6650