Nagrody wręczała Pani dr. Anna Zasada-Chorab, Zastępca Prezydenta Miasta.