Walne zgromadzenie Śląskiego Klubu Golfowego na wniosek Pana Krystiana Ślązaka uzgodniło plan powołania komisji statutowej w celu sprawdzenia zgodności statutu stowarzyszenia Śląski Klub Golfowy z obecnie obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach oraz do zaprojektowania i zaproponowanie zmian w statucie mających na celu umożliwienie dalszego rozwoju Śląskiego Klubu Golfowego.
w skład komisji weszli:
 
Krystian Ślązak
Andrzej Paradysz
Marian Ciaciura
Krzysztof Borończyk
 
Adwokaci kancelarii sprawdzili zgodność i zaproponowała korekty wynikające ze zmian wprowadzonych w ostatnich latach do prawa o stowarzyszeniach oraz nanieśli proponowane przez członków komisji zmiany w statucie.
 
Bardzo dziękujemy Krystianowi i jego partnerom z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy za zaangażowanie i poświęcony czas na rzecz rozwoju ŚKG.