Zapraszamy na rekreacyjny turniej GOLFER & NON GOLFER

Ideą turnieju jest propagowanie golfa.

Dlatego każdy chętny golfista, zaprasza znajomego, nie golfistę z którym stworzy parę turniejową.

Golfista w swojej parze odpowiedzialny jest za grę długą, a niegolfista za puttowanie.Precyzując, golfista nie ma prawa użyć puttera nawet z poza greenu . Non golfista może grać wszystkimi kijami w czasie całego trwania turnieju. Gramy jedną piłką.

Rywalizacja będzie odbywać się bez wpływu na HCP , w formacie Stableford netto w 2 grupach 0-18 i 18-36 , z 3/4 HCP . Dodatkowo każda para będzie prowadziła osobną kategorię puttów non golfistów i wśród nich również nagrodzimy trzech najlepszych.

Za NON GOLFERSa uznajemy w tym turnieju każdą osobę niezrzeszoną w związkach golfowych i nie będącą członkiem jakiegokolwiek klubu golfowego

Wpisowe do turnieju 150 zł od pary , w cenie obiady i pakiety startowe.

ZAPISY:

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v310/#/8060/registration

biuro@skgolf.pl lub (32) 608-33-71