Składając życzenia Do Siego Roku informujemy, że rezygnację z pracy w zarządzie złożyli:

- Krzysztof Przybylski - wieloletni prezes Zarządu ŚKG

- Mariusz Nicz - członek Zarżadu ŚKG

W związku z powyższym konieczne było ponowne ukonstytuowanie się Zarządu SKG.

Od dnia 01.01.2012 prezesem ŚKG jest Anna Krzymińska.