W dniu 19 marca br. (poniedziałek) odbędzie się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków ŚKG. Godz. 17:30 Hotel "Vacanza" w Siemianowicach  Śl ul. Olimpijska 4. Stosowne zawiadomienia zostaną rozesłane pocztą.

 

Do pobrania zawiadomienie o Walnym Zebraniu  oraz  porządek obrad