W imieniu Zarządu Śląskiego Klubu Golfowego zawiadamiamy, że na dzień 15.06.2023 r.  o godz.18.00 na terenie siedziby Klubu, Zarząd Klubu, działając na podstawie § 14 Statutu Śląskiego Klubu Golfowego zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich.

W przypadku braku kworum, drugi termin zebrania, z takim samym porządkiem obrad ogłasza się na dzień 15.06. 2023 r. o godz. 18.15.

 

ZAWIADOMIENIE

PEŁNOMOCNICTWO