Informujemy, że zostały opracowane założenia do powołania Szerokiej Kadry Klubu. Osoby które zakwalifikują się do Szerokiej Kadry będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach z naszymi Pro w terminach 19 maj i 09 czerwiec. Możliwość udziału w szkoleniach otrzymają golfiści posiadający na dzień 19-go  minimalny hcp o wartości: kobiety 24.0, mężczyźni 14.0.

Istnieje możliwość zmiany wysokości hcp w rundach kwalifikowanych EDS pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w recepcji klubu.