Od dziś rów na dołku nr 11 jest obszarem kary, ale nie wyklucza to możliwości gry z niego.