Koleżanki i Koledzy golfiści Śląskiego Klubu Golfowego!

 

Po dwóch latach dyskusji i konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych przedstawiamy do zaopiniowania projekt przebudowy Akademii Golfa oraz dołków 15 ,16 ,17 i 18.

Obszary i kryteria, które były brane pod uwagę do opracowanej koncepcji, uwzględniały następujące założenia:

 1. Niezagospodarowany teren za dołkiem szesnastym dzierżawiony przez Śląski Klub Golfowy od miasta o powierzchni około 4,5 ha.

 2. Przeprowadzono z miastem konsultacje, czy istnieje możliwość powiększenia tego terenu w przyszłości o dodatkowe hektary, które mogłyby być przeznaczone pod rozbudowę pola Śląskiego Klubu Golfowego, np. dodatkowa dziewiątka czy nawet dodatkowe 18 dołków.

 3. Uporządkowano granice dzierżawionego pola poprzez zawarcie dodatkowego aneksu w listopadzie br. do umowy na dzierżawę pola na kolejne 25 lat, tj do 2047 roku. W wyniku zawartego aneksu do terenów dzierżawionych zostały włączone nieużytki pomiędzy Putting Greenem i białym tee dołka 17 a ścieżką spacerową.

 4. Planowany rozwój Akademii Golfa jako głównego miejsca do szkolenia młodzieży , przyciągania nowych golfistów oraz miejsca treningowego dla obecnych członków naszego Klubu.

 5. Względy bezpieczeństwa, kolizja obecnego Driving Range z dołkami 17 i 18.

 6. Ograniczona przestrzeń (wielkość) na Driving Range- przed turniejami i w trakcie eventów golfowych.

 7. Brak w naszej Akademii Golfa rozbudowanego Putting Greenu czy Chipping Greenu oraz dołków treningowych, np. 3 dołków dla początkujących golfistów w celu wyeliminowania kolizji na naszym 18 - dołkowym polu.

 8. I wiele innych uwag oraz sugestii naszych golfistów , które starałem się zebrać i uporządkowa

 9. .

 

Do opracowania koncepcji wybraliśmy projektanta pól golfowych Davida Zaleskiego, który współpracował z Gary Playerem , następnie realizował , np. Thracian Cliffs Golf w Bułgarii , a obecnie zaprojektował i buduje pole pod Bukaresztem.

 

W trakcie analizy przedstawionej koncepcji chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy albo je wręcz przybliży

.

 

 1. Obecny Dołek 15 par 4. - będzie dołkiem par 5 i będzie się kończył w nowym miejscu.

 1. Nowy Dołek 16 par 4 - wykorzysta przebudowany i rozbudowany Green obecnego dołka 15.

 2. Nowy Dołek 17 par 3 z nowym Greenem oddalonym od lasu.

 3. Obecny Dołek 18 par 4 z nowym Greenem , cofniętym i przesuniętym na prawo ( patrząc od Klubowni).

 4. Obecny teren po Dołku 16 wraz z jego Greenem przebudowany na bezkolizyjną Chipping Area dla doświadczonych i początkujących.

 5. Obecny tereny po Dołku 17 włączony do oświetlonej , rozbudowanej i powiększonej powierzchni Driving Range.

 6. Pozyskane nieużytki pomiędzy (obecnym Putting Greenem i białym tee dołka 17, a ścieżką spacerową) przeznaczone zostaną na rozbudowę profesjonalnego Putting Greenu.

 7. Na pozostałym obszarze obecnie niewykorzystanej dzierżawy powstanie Akademia dla początkujących z 3 dołkami par 3 oraz otwarty 18- dołkowy Putting Green dla każdego na wzór Putting Greenu z St. Andrews tzw. „Himalaje”.

 

Konsultacje planujemy zakończyć do końca stycznia 2023r. Otwarta dyskusja planowana jest w trakcie klubowego wyjazdu do Maroka-Agadir.

 

Po przyjęciu Koncepcji przez Zarząd ŚKG w miesiącu lutym/marcu 2023 r. zostanie opracowany ramowy Plan na jej zrealizowanie w latach 2023-2030, który zostanie zaprezentowany na Walnym Zgromadzeniu ŚKG w okolicach maja/czerwca 2023 r.

 

Sugestie, uwagi, pytania proszę zgłaszać na adres mailowy; b.fiszer@skgolf.pl lub biuro@skgolf.pl

Zarząd ŚKG