Od tego sezonu zmieniliśmy system rezerwacji tee time. Już nie rezerwujemy przez Golf Booking, ale przez konto golfisty na PZG. Członkowie, którzy nie posiadają aktywnej karty HCP, proszeni są o zarejestrowanie się jako członek bez HCP. W ten sposób będzie możliwe dokonywanie rezerwacji bez potrzeby opłat za HCP. 

https://eagle2.pzgolf.pl/account/auth/register

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From this season we changed the tee time booking system. We no longer book on Golf Booking, but on the golfer's PGA account. Members who do not have an active handicap card, please to register you as a member without a handicap. In this way, it will be possible to make reservations without the need for handicap.

https://eagle2.pzgolf.pl/account/auth/register