W związku z prośbą Pani Kapitan - Zosi Paradysz - występującej w imieniu naszych golfistek, informujemy, iż opłata za Ligę Kobiet w tym roku zostaje obniżona do 100 zł. W zamian Panie rezygnują z nagród rzeczowych na rzecz symbolicznych medali. Jednocześnie informujemy, że Panie nie będą dzielone na 2 grupy, tylko powstanie 1 grupa, a mecze rozegrają na zasadzie "każda z każdą".

Zapraszamy do zapisów! (osobiście lub mailowo: biuro@skgolf.pl).