Zarząd informuje , że z dniem 30 września wypowiedziana została umowa najmu domku klubowego firmie Cafe Golf Katarzyna Mazurek z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia wynikającego z treści umowy . Jednocześnie informujemy, że Najemca w związku z tym nie przedłuża koncesji na sprzedaż alkoholu. Konsekwencją tego jest brak możliwości sprzedaży przez Najemcę alkoholu w lokalu.