17 października na driving range i putting greenie odbył się II Lokalny Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie.
Wzięło w nim udział 30 osób niepełnosprawnych. Rezegrano następujące konkurencje: Longest Dirve Women, Longest Drive
Men oraz Match Play on The Green. Turniej został rozegrany jako podsumowujący letnie treningi. Od maja br., średnio raz na dwa tygodnie, w
poniedziałki od 10.00 do 12.00 mieliśmy możliwość trenowania na driving range i putting green ŚKG. W myśl idei Olimpiad Specjalnych treningi kończą się
„zawodami” wg reguł dostosowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Korzystając z okazji pragnę podziękować:
Zarządowi Śląskiego Klubu Golfowego za okazaną bezinteresowną życzliwość,
Menedżerowi Pola za serdeczną pomoc,
Pro ŚKG
i Wszystkim korzystającym w czasie naszych treningów z driving range oraz putting green za wyrozumiałość.

Z wyrazami wdzięczności w imieniu niepełnosprawnych Golfistów

Marek Jelonek, członek ŚKG.