W dniu 19 marca br. Zarząd SKG na Walnym Zgromadzeniu Członków ŚKG uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2011.

 

Jednocześnie na skutek rezygnacji poprzedniego Zarządu i Komisji Rewizyjnej konieczne okazały się wybory nowego składu obydwu ciał statutowych ŚKG.

W skład Zarządu wchodzą (kolejność alfabetyczna): Marian Ciaciura, Grzegorz Dobrowolski, Zbigniew Górecki, Maciej Górski, Wiesław Kapral, Anna Krzymińska, Piotr Pradelok

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą (kolejność alfabetyczna): Marek Hańko, Ewa Kaszubowska, Sławomir Kucharski.

 

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.