rezerwacja teatime

Incydent 28.03.2021 / 01.04.2021

Szanowni Państwo,

informujemy,że w dn.28.03.2021 około godz.13 doszło do incydentu,w którym ucierpiała osoba uderzona najprawdobodobniej piłką golfową. Zdarzenie miało miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie dołka nr 16 i dotyczy pani spoza grona golfistów.

Wszystkich,którzy mogli być świadkami tej sytuacji lub mogą udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie bardzo prosimy o kontakt z recepcją Klubu(tel.32 6083371).

Przestrzeganie obostrzeń / 31.03.2021

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez Policję o możliwych wzmożonych kontrolach mających na celu egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów pandemicznych na naszym Polu (obiekty sportowe pozostają zamknięte).

Osoby naruszające obecne regulacje mogą spodziewać się nałożenia sankcji w postaci mandatu lub grzywny.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o bezwzględne respektowanie wprowadzonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(DZ.U. z 2021 r.poz.546).

Dostępność Pola / 29.03.2021

Drodzy Golfiści,

w związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości gry w golfa w naszym Klubie bardzo prosimy o stosowanie się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.19 marca 2021(Dz.U. z 2021 poz 546) i niekorzystanie z Pola,które jako obiekt sportowy pozostaje nieczynne do 9.04.2021.

Komunikat / 22.03.2021

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 dotyczących ograniczeń związanych ze stanem epidemii(Dz.U. z 2021 r. poz 512)informujemy,że do 9 kwietnia odwołujemy wcześniej zaplanowane turnieje,eventy,grupowe zajęcia szkoleniowe oraz wszelkie formy współzawodnictwa sportowego.

Równocześnie zawiadamiamy,że na polu będą trwały prace mające na celu przygotowanie go do otwarcia sezonu. Osoby,które zdecydują się odwiedzić Klub bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną( zakaz zgromadzeń,dezynfekcja rąk,zasłanianie ust i nosa,zachowanie dystansu).

Opłaty za sezon 2021 / 17.03.2021

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się upływem terminu regulowania składek za sezon 2021(31.03.21)uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat.

Przypominamy,że po 31 marca opłata wzrasta zgodnie z cennikiem.CENNIK

Komunikat zarządu / 19.02.2021

Komunikat zarządu (dotyczący składek) w pliku PDF po kliknięciu TUTAJ. Poniżej treść komunikatu.

Koleżanki i Koledzy Golfiści, członkowie Stowarzyszenia ŚKG!

Za nami trudny rok pandemii covidowej, a przed nami nowy sezon 2021. Niestety też z wieloma znakami zapytania. Mamy wspólną nadzieję, że nasz ukochany golf uprawiany na otwartej przestrzeni będzie wspierał i odbudowywał naszą kondycję fizyczną i psychiczną.

Jak co roku jedną z najważniejszych decyzji biznesowych jest ustalenie na nowy sezon cennika opłat golfowych dla członków oraz golfistów spoza naszego stowarzyszenia, którzy chcą korzystać z dostępu do naszego pola i akademii.

Temat podwyżek opłat jest zawsze trudnym tematem, który powinien być kompromisem pomiędzy przychodami uzyskiwanymi z opłat za korzystanie z pola i jego otoczenia, a dynamicznie rosnącymi kosztami utrzymania pola, na które składają się między innymi:

W roku 2021 jako Zarząd podjęliśmy decyzje o podwyższeniu opłat za:

  1. green fee dla nie członków ŚKG,
  2. opłat za piłeczki na DR,
  3. dla członków ŚKG - opłata indywidualna i rodzinna wpłacona do 30.03 pozostaje bez zmian. Po tym okresie zostaje podwyższona. Natomiast w umownej grupie „seniorów” dokonaliśmy na wniosek naszych członków obniżenia stawki z poziomu 1400 zł do poziomu 1200 zł za grę na polu od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 *

* ponieważ pojawiły się pytania, jak należy rozumieć grę do godz. 14.00 - doprecyzowujemy, że w cenę pakietu A wchodzi gra rozpoczęta w systemie rezerwacji GolfBooking tee time do godz 14.00. Natomiast pakiet B dla naszych aktywnych „seniorów” został zrównany do stawki jednej osoby z pakietu rodzinnego, tzn. 1700 zł. Czyli w stosunku do opłaty indywidualnej jest niższy o 350 zł.

Podstawowa stawka uprawniająca do gry na naszym polu to 3100 zł dla golfisty, który nie jest członkiem ŚKG oraz 2050 zł dla członka ŚKG, opłacone do dnia 30.03. Wszystkie porównania w innych grupach należy odnosić do tych stawek.

Zarząd ŚKG

Bieżące informacje i aktualne cenniki / 04.01.2021

Informujemy, że od 5.01.2021 r. do odwołania zostaje wyłączona maszyna do wydawania piłek na driving range'u.
Golfistów korzystających z pola bardzo prosimy o dbanie o stan fairwayów i naprawianie wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie gry (divoty).
Zawiadamiamy również, iż w trakcie sezonu zimowego (nieczynne greeny) pole ŚKG dostępne jest nieodpłatnie tylko dla jego członków.
Aktualny CENNIK dla członków ŚKG.
CENNIK dla pozostałych graczy korzystających z pola ŚKG.

Zmiana składek PZG / 31.12.2020

Od 01.01.2011 zmianie ulegają wysokości opłat za członkowstwo w PZG. Informacja na temat aktualnych składek dostępna jest po kliknięciu TUTAJ.

Nowy cennik dla członków ŚKG / 30.12.2020

Poniżej zamiwszczamy cennik dla człoków ŚKG, który będzie obowiązywał w roku 2021.
CENNIK

Życzenia świąteczne / 22.12.2020

3 4 5 6 7 »