Na samym początku swojej golfowej przygody postanowiłem, że z tym
sportem chciałbym związać swoją przyszłość. Po kilku latach zbierania
doświadczeń na kilku obiektach golfowym na początku 2022 roku
związałem się ze
Śląskim Klubem Golfowym. Obecnie prowadzę sekcje juniorów, zajęcia
indywidualne oraz grupowe dla dzieci i dorosłych. Ze sportem jestem
związany od dziecka – przez 12 lat byłem czynnym zawodnikiem Tenisa
Stołowego, posiadam również uprawnienia instruktorskie narciarstwa.
Stale poszerzam swoją wiedzę w zakresie treningu techniki golfowej –
jestem studentem PGA Polska. Posiadam również certyfikaty Trackman
level 1 oraz level 2. W swojej pracy staram się przekazywać wiedzę w
prosty i przystępny sposób ale przede wszystkim zarażać pasją do tego
pięknego sportu.