Regulamin Pucharu Wiosny 2017

Cykl składa się z 6 turniejów rozgrywanych w kolejne wiosenne środy. Pierwsza runda (wyjątkowo w czwartek) 26 kwietnia a ostatnia w środę 14 czerwca.

Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy gracze posiadający aktualny handicap PZG.

Zapisy w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl najpóźniej do godz.11:00 w dzień turnieju (jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się).

Wysokość wpisowego dla członków ŚKG wynosi 50 zł, dla wszystkich pozostałych 50 zł plus 100 zł (promocyjne green fee). W ramach wpisowego gracz otrzymuje pakiet wyjściowy, bufet przed rundą i posiłek jednodaniowy po rundzie.

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

Format gry: Stableford netto.

W każdym turnieju nagradzane są trzy pierwsze miejsca w 4 grupach handicapowych:

I, II, III miejsce HCP EGA 0,0 – 14,0

I, II, III miejsce HCP EGA 14,1 – 19,0

I, II, III miejsce HCP EGA 19,1 – 24,0

I, II, III miejsce HCP EGA 24,1 – 54,0

W każdym turnieju do wygrania jest 10 gramowa sztabka złota za hole-in-one na dołku 16.

Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie klasyfikacja końcowa. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o Puchar Wiosny należy zagrać przynajmniej w 3 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 3 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 3 najlepszych wyników.

W punktacji długofalowej gracze będą klasyfikowani w grupie handicapowej, w której zagrali swój pierwszy turniej w cyklu (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP EGA spadnie lub podniesie się na tyle, że znajdzie się w innej grupie). W poszczególnych turniejach gracze będą klasyfikowani w grupach handicapowych zgodnych z ich aktualnym handicapem.

Każdy gracz, który będzie sklasyfikowany w pierwszych 5 turniejach, w 6 turnieju będzie grał bez wnoszenia wpisowego.

W razie remisu (w poszczególnych turniejach) o I, II lub III miejscu w grupie handicapowej zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

W przypadku równej ilości punktów po zakończeniu całego cyklu rozgrywek, o kolejności na nagradzanych miejscach decydować będzie mniejsza różnica punktowa pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem gracza zaliczanym do klasyfikacji końcowej, a w razie braku rozstrzygnięcia – HCP EGA, z jakim gracz rozpoczął grę w Pucharze Wiosny (tzn. niższy handicap „startowy” – wyższe miejsce).

UWAGA:

Cykl turniejów o Puchar Wiosny jest wliczany do punktacji Super Pucharu Sezonu 2017.

Trzy serie turniejów – Puchar Wiosny, Lata i Jesieni będą punktowane do Super Pucharu Sezonu. Nagrody w postaci pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych zostaną wręczone zwycięzcom w czasie spotkania wigilijnego po zakończeniu sezonu.

Punktacja do Super Pucharu Sezonu będzie następująca: w Pucharze Wiosny i Jesieni za I miejsce w swojej grupie handicapowej zawodnik otrzymuje 10 punktów, za II miejsce 9 punktów, za III miejsce 8 punktów itd. Punktowane jest 10 pierwszych miejsc w każdej grupie handicapowej. W Pucharze Lata za I miejsce w swojej grupie handicapowej zawodnik otrzymuje 15 punktów, za II miejsce 14 punktów, za III miejsce 13 punktów itd. Punktowane jest 15 pierwszych miejsc w każdej grupie handicapowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich trzech seriach będzie decydować o miejscu w Super Pucharze.

W razie remisu o kolejności miejsc będzie decydować różnica wysokości HCP EGA z jakim gracz rozpoczął i zakończył grę w turniejach zaliczanych do Superpucharu. Im bardziej gracz obniżył swój HCP EGA, tym lepsze miejsce.