Regulamin Pucharu Wiosny 2021 by BogiGolf

Regulamin Pucharu Wiosny by BogiGolf 2021
Cykl składa się z 7 turniejów(PLUS TURNIEJ FINAŁOWY) rozgrywanych w kolejne wiosenne środy. Pierwsza runda 5 maja.
Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy gracze posiadający aktualny handicap PZG/WHS. Wyniki graczy z grupy HCP 37-54 będą liczone tak jak dla graczy z handicapem 36,0.
Zapisy w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl najpóźniej do godz.18:00 w przeddzień turnieju (jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się).
Wysokość wpisowego dla członków ŚKG wynosi 60 zł, dla wszystkich pozostałych 60 zł plus 110 zł (promocyjne green fee). W ramach wpisowego gracz otrzymuje pakiet wyjściowy i posiłek jednodaniowy po rundzie.
Starty progresywne z I tee od godz. 12:00(co 10 min).
Format gry: Stableford netto.
W każdym turnieju nagradzane są trzy pierwsze miejsca w 4 grupach handicapowych:
I, II, III miejsce HCP WHS 0,0 – 14,0
I, II, III miejsce HCP WHS 14,1 – 19,0
I, II, III miejsce HCP WHS 19,1 – 24,0
I, II, III miejsce HCP WHS 24,1 – 54,0
Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie klasyfikacja końcowa. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o Puchar Wiosny należy zagrać przynajmniej w 4 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 4 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 4 najlepszych wyników.
DODATKOWO ZA UDZIAŁ W TURNIEJU FINAŁOWYM CYKLU PUCHARU WIOSNY KAŻDY GRACZ OTRZYMA 4 DODATKOWE PUNKTY DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ(jeśli zagrał w wymaganych do klasyfikacji 4 turniejach-turniej finałowy również wliczamy do cyklu)
W punktacji długofalowej gracze będą klasyfikowani w grupie handicapowej, w której zagrali swój pierwszy turniej w cyklu (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP WHS spadnie lub podniesie się na tyle, że znajdzie się w innej grupie). W poszczególnych turniejach gracze będą klasyfikowani w grupach handicapowych zgodnych z ich aktualnym handicapem.
Każdy gracz, który będzie sklasyfikowany w pierwszych 6 turniejach, w 7 turnieju będzie grał bez wnoszenia wpisowego(nie dotyczy Turnieju Finałowego cyklu).
W razie remisu (w poszczególnych turniejach) o I, II lub III miejscu w grupie handicapowej zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.
W przypadku równej ilości punktów po zakończeniu całego cyklu rozgrywek, o kolejności na nagradzanych miejscach decydować będzie mniejsza różnica punktowa pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem gracza zaliczanym do klasyfikacji końcowej, a w razie braku rozstrzygnięcia – HCP WHS, z jakim gracz rozpoczął grę w Pucharze Wiosny (tzn. niższy handicap „startowy” – wyższe miejsce).
UWAGA:
Cykl turniejów o Puchar Wiosny jest wliczany do punktacji Super Pucharu Sezonu 2021.
Trzy serie turniejów – Puchar Wiosny, Lata i Jesieni będą punktowane do Super Pucharu Sezonu. Nagrody w postaci pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Punktacja do Super Pucharu Sezonu będzie następująca: za I miejsce w swojej grupie handicapowej zawodnik otrzymuje 15 punktów, za II miejsce 14 punktów, za III miejsce 13 punktów itd. Punktowane jest 15 pierwszych miejsc w każdej grupie handicapowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich trzech seriach będzie decydować o miejscu w Super Pucharze.
W razie remisu o kolejności nagradzanych miejsc będzie decydować różnica wysokości HCP WHS z jakim gracz rozpoczął i zakończył grę w turniejach zaliczanych do Superpucharu. Im bardziej gracz obniżył swój HCP WHS, tym lepsze miejsce.