rezerwacja teatime

Whisky & Spirit House Golf Cup

Regulamin turnieju Whisky & Spirit House Golf Cup

1. Uprawnieni do gry są wszyscy pełnoletni golfiści posiadający status amatora. W kategorii netto będą klasyfikowani tylko golfiści posiadający aktualny handicap PZG.

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 112 graczy. Decyduje kolejność zapisów, a dla graczy z listy rezerwowej wysokość handicapu.

3. Wyniki graczy z handicapem EGA wyższym niż 30,0 będą liczone jak dla graczy z handicapem 30,0.

4. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 80 zł dla członków ŚKG oraz 80 zł plus 150 zł (promocyjne green fee) dla pozostałych graczy. W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet startowy (woda, owoc, baton), bufet śniadaniowy przed rundą oraz bogaty catering po rundzie.

5. Zapisy do godziny 16:00 w przeddzień turnieju lub do wyczerpania wolnych miejsc (112 osób). Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.skgolf.pl o godzinie 18:00. Lista startowa ułożona będzie przez system informatyczny PZG Eagle (według handicapów graczy).

6. Starty progresywne z tee 1 i 10 dołka od godziny 9:30.

7. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.

8. W turnieju wręczone będą puchary i nagrody rzeczowe za:

9. Zdobywca nagradzanego miejsca w kategorii Stableford brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody w kategorii Stableford netto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zdobywa wyższe miejsce w kategorii netto niż w brutto. Wówczas nagradzany jest za wyższe miejsce. Obowiązuje zasada: jedna osoba – jedna nagroda (z wyłączeniem nagród zdobytych w konkursach dodatkowych).  W w/w przypadkach nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji.

10. W razie remisu o I, II lub III miejscu Stableford netto zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku. W razie remisu w kategorii Stableford brutto zadecyduje wyższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

11. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne zamieszczone na score karcie i ogłoszone przez Komitet.

12. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.

13. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I, część A, punkt 7), meleksów oraz korzystać z caddiech.

14. Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia poprzedzającego turniej oraz prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez podawania przyczyny.

15. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny – Zbigniew Górecki (601 770 255).