rezerwacja teatime

Turniej Przyjaźni ŚKG -Armada

Regulamin Turnieju Przyjaźni ŚKG vs. Armada GC

7 październik 2017, Siemianowice Śląskie

 

1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści posiadający status amatora.

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 92 graczy. Decyduje kolejność zapisów, a dla graczy z listy rezerwowej wysokość handicapu.

3. Tylko członkowie zgłoszeni do PZG z danego klubu mają prawo reprezentować dany klub.

4. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 70 zł dla członków ŚKG oraz 70 zł plus 85 zł (50% green fee) dla zawodników  Armada GC. Dla pozostałych graczy wpisowe wynosi 70 zł plus 150 zł (promocyjne green fee). W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet startowy ( woda, owoc, baton), bufet śniadaniowy przed rundą oraz obiad po rundzie.

5. Zapisy w recepcji ŚKG, telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71 lub w zakładce „Turnieje/Nadchodzące” na stronie www.skgolf.pl najpóźniej do 6 października do godziny 16:00. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.skgolf.pl o godzinie 18:00.

6. Formuła startów: shot gun (równoczesny start ze wszystkich dołków) o godz. 10:00.

7. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.

8. Format gry: Stableford netto w czterech grupach handicapowych.

9. W turnieju wręczone będą następujące nagrody:

Punkty dla każdej drużyny zdobywane są przez ilość zawodników równą 75% graczy (zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki do pełnych całości), wyliczanej z mniej licznej drużyny w danej grupie handicapowej. Przykładowo gdy w drużynie „A” w danej grupie HCP wystartuje 8 osób, a w drużynie „B” 10 osób. Liczony będzie wynik 6 najlepszych zawodników z każdej drużyny. Do wyniku zliczane są kolejno najlepsze wyniki Stableford netto z danej grupy HCP. Zdobywcą pucharu przechodniego zostanie drużyna z większym wynikiem sumarycznym. W przypadku remisu liczona będzie niższa suma HCP EGA graczy.

10. W razie remisu o kolejności miejsc zadecyduje niższy HCP EGA gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

11. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne zamieszczone na score karcie i ogłoszone przez Komitet.

12. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.

13. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I, część A, punkt 7), meleksów oraz korzystać z caddiech.

14. Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia poprzedzającego turniej.

15. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny – Zbigniew Górecki (601 770 255).