rezerwacja teatime

MBS Golf Cup

Regulamin turnieju Mercedes Benz Sosnowiec Golf Cup 2017

1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści posiadający status amatora. W kategorii netto będą klasyfikowani tylko golfiści posiadający aktualny handicap PZG.

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 112 graczy. Decyduje kolejność zapisów, a dla graczy z listy rezerwowej kolejność zapisów i wysokość handicapu.

3. Wyniki graczy z handicapem EGA wyższym niż 30,0 będą liczone jak dla graczy z handicapem EGA 30,0.

4. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 100 zł dla członków ŚKG oraz 100 zł plus 150 zł (promocyjne green fee) dla pozostałych graczy. W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet startowy, bufet śniadaniowy przed rundą oraz dwudaniowy obiad po rundzie, kawę (herbatę) i coś słodkiego.

5. Zapisy do godziny 16:00 w przeddzień turnieju lub do wyczerpania wolnych miejsc (112 osób). Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.skgolf.pl o godzinie 18:00. Lista startowa ułożona będzie według handicapów graczy. UWAGA: absolutnie bez żadnych wyjątków.

6. Starty progresywne z tee 1 i 10 dołka od godziny 9:00.

7. Tee startowe dla zawodników z HCP 0,0-10,0 dla mężczyzn – białe, dla kobiet – żółte, dla pozostałych graczy dla mężczyzn - żółte, dla kobiet - czerwone..

8. W turnieju wręczone będą puchary i nagrody rzeczowe za:

9. Zdobywca I miejsca w kategorii strokeplay brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody w grupie handicapowej lub w kategorii Pań. W takim przypadku nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w grupie.

Zdobywczyni I miejsca w kategorii Stableford netto Pań nie może równocześnie otrzymać nagrody w grupie handicapowej. W takim przypadku nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w grupie.

10. W razie remisu o I, II lub III miejscu Stableford netto zadecyduje niższy HCP EGA gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku. W razie remisu w kategorii strokeplay brutto zadecyduje wyższy HCP EGA gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

11. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne zamieszczone na score karcie i ogłoszone przez Komitet.

12. Turniej jest wydarzeniem sportowym. W czasie gry w turnieju obowiązuje zakaz picia alkoholu. 

13. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.

14. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I, część A, punkt 7), meleksów oraz korzystać z caddiech.

15. Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia poprzedzającego turniej oraz prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez podawania przyczyny.

16. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny – Zbigniew Górecki (601 770 255).