rezerwacja teatime

Mamy nowy zarząd / 11.03.2020

Wczoraj odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków ŚKG. Na 336 uprawnionych członków na zebraniu pojawiło się tylko 66 osób. Prawdopodobnie stosunkowo mała frekwencja miała związek z panującym obecnie zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Osoby obecne na sali obrad dysponowały dodatkowo upoważnieniami od 56 innych członków, czyli łączna liczba możliwych do otrzymania głosów wynosiła 122 głosy.

Po wybraniu na przewodniczącego zebrania mecenasa Krystiana Ślązaka oraz protokolantki (Marysia Dudzik) ukonstytuowały się dwie komisje: wniosków oraz skrutacyjna. W skład pierwszej weszli: Andrzej Kalus, Tadeusz Burzyński i Zbigniew Bujak, w skład drugiej: Mirosław Nowak, Bartłomiej Jankowski i Rafał Walo.

W pierwszej części obrad podsumowano pracę dotychczasowego zarządu pracującego pod przewodnictwem Prezesa Michała Domogały. Prezes przedstawił wyniki pracy zarządu za rok 2019 oraz za okres całej czteroletniej kadencji. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył powodzenia w pracy następcom, czyli kolejnemu prezesowi oraz zarządowi. Sala nagrodziła jego wystąpienie brawami, które były najlepszym podziękowaniem za zaangażowanie w prowadzenie spraw naszego klubu.

Następnie odbyły się wybory. Jedynym kandydatem zgłoszonym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu był Krzysztof Borończyk. Otrzymał on 114 głosów i od dziś jest naszym nowym prezesem. Do Zarządu weszli zgłoszeni przez Krzysztofa: Michał Kloc (112 głosów), Zbigniew Waśkiewicz (109 głosów), Roman Łuczak (94 głosy) oraz Bogdan Fiszer (89 głosów). Następnie została wybrana nowa Komisja Rewizyjna, do której weszli: Marian Ciaciura (120 głosów), Ryszard Radzyniak (100 głosów) oraz Józef Gładki (71 głosów). Nowym władzom Klubu życzymy dobrych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji w czasie pełnienia funkcji prze kolejne cztery lata.