rezerwacja teatime

Informacje o Walnym Zebraniu Członków ŚKG / 11.02.2020

Jak już wcześniej informowaliśmy Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Śląskiego Klubu Golfowego odbędzie w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 1700 w Kompleksie Sztygarka (sala Prezydent), Corzów, ul. Piotra Skargi 34a.

Osoby posiadające pełnomocnictwa proszone są o zarejestrowanie ich w celu weryfikacji w Sekretariacie Walnego Zebrania na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. UWAGA: Tylko oryginały pełnomocnictw będą rejestrowane. Szczegółowy porządek obrad w zawiadomieniu poniżej.

ZAWIADOMIENIE I PORZĄDEK OBRAD

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA