rezerwacja teatime

Termin Walnego Zebrania / 27.11.2018

Termin Walnego Zebrania Członków ŚKG został ustalony na dzień 7 marzec 2019. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane w lutym przyszłego roku.