tee 6
tee 6

Dołek 6

Dog-leg w prawo. Kształt dołka kusi aby zagrać na skróty ścinając zakręt. Na takie zagranie powinni jednak pozwalać sobie tylko bardzo dobrzy gracze. Aby utrudnić życie graczom i aby chronić graczy stojących na tee dołka nr 6, wzdłuż prawej strony dołka 7 rozstawione są paliki autowe. I zgodnie z przysłowiem "chytry dwa razy traci", gracze zbyt pewni siebie a nie posiadający wystarczających umiejętności często muszą zapłacić wysoką cenę za swoją próbę skrócenia drogi do greenu. Green jest dwupoziomowy. Trzeba zwracać uwagę na położenie flagi, czy flaga znajduje się na prawej, wyżej położonej części greenu, czy też na lewej, niższej części. Wylądowanie piłką na niewłaściwym poziomie greenu może łatwo doprowadzić do trzech puttów.


PAR: 4

Stroke index: 8


Pro: 345

Men: 338

Ladies: 310